Engineering main image banner GettyImages-116779691.jpg

Themâu Ymchwil

Rydym yn dîm ymchwil amlddisgyblaethol.  Ein cenhadaeth yw mynd i'r afael â heriau byd-eang a gwella perthnasedd ein hymchwil a'i effaith ar fywydau pobl, yn enwedig ym meysydd blaenoriaeth polisi'r amgylchedd, yr economi a lles.  Mae ein hymchwilwyr yn cynnal ymchwil ar draws ystod eang o ddeunyddiau peirianneg a'u cymwysiadau.


Arbenigedd

  • Mae 78% o'n hallbynnau yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4* / 3*) 
  • Cydradd ail yng Nghymru am effaith allan o bum prifysgol - yn seiliedig ar 4* / 3* 
  • Nawfed ar y cyd am effaith allan o 42 o brifysgolion ôl-92 - yn seiliedig ar ymchwil 4* / 3* 


Canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, mewn cydweithrediad â Chanolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy

Themâu Ymchwil


Cydweithio â'r diwydiant

Mae'r Grŵp yn cydweithio â llawer o gwmnïau, bach a mawr, ledled y byd sy'n cynnwys Tata Steel, Dŵr Cymru, Nitech Solutions, BPE, Airbus a NPL. Dangoswyd hyn yn llawn yn ddiweddar yn ystod pandemig COVID-19 gyda thechnoleg newydd arloesol fel monitor ocsigen gwaed a phrawf diagnostig yn cael ei datblygu ochr yn ochr â sefydliadau allweddol fel dylunio Sony, Panasonic a GX a byrddau iechyd lleol.

Cyfleusterau


Mae ein cyfleusterau ymchwil peirianneg yn cynnwys 450 m2+ o ofod labordy gyda chyfleusterau gwneud cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegol, sganiwr laser, cyfleuster castio alwminiwm, twnnel gwynt wedi'i offerynu'n llawn, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau nad ydynt yn ddinistriol, llwyfan dadansoddol uwch ar gyfer dadansoddi nwy gan gynnwys dadansoddwr Sercon IRMS ar gyfer mesur cymarebau isotopau sefydlog nwyon a sbectromedr màs proses Hiden HPR-20 ar gyfer penderfynu ar gyfansoddiad nwy,  mae sbectromedr màs UPLC Waters i ddadansoddi llygryddion fel fferyllol mewn gwastraff dŵr yn ategu ystod o gromatograffeg nwy a sbectromedrau symudedd ar gyfer dadansoddi cynhyrchion organig, ynghyd â labordy systemau wedi'i wreiddio ac electroneg, yn ogystal â labordai ffotoneg newydd o'r radd flaenaf gyda holograffeg UV perfformiad uchel, cyfleusterau gorchuddio, ac ymyromedrau.Cysylltwch â ni

Os ydych chi'n fusnes sydd angen arbenigedd, cysylltwch â'r Athro Nigel Copner, Pennaeth Ymchwil. Gallwch chwilio am arbenigedd yn ein hystorfa ymchwil neu glicio ar ddolenni staff sydd i'w gweld ar y tudalennau thema unigol. Mae ein cyfleusterau helaeth hefyd ar gael at ddefnydd masnachol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer PhD neu radd Meistr drwy astudiaeth Ymchwil yn un o'n meysydd arbenigedd. Mae ein rhestr lawn o'r cyrsiau peirianneg israddedig ac ôl-raddedig yma.