Nitech banner

Uwch Reoli a Thechnoleg Rhwydwaith - Technoleg Net

Amdanom ni

Grŵp Ymchwil Technoleg Rheoli a Rhwydwaith Uwch gynt, yn arbenigo mewn theori rheoli uwch a thechnoleg rheoli diwydiannol.

Mae’r uned ymchwil wedi bodoli ers dros 20 mlynedd ac mae wedi cydweithio â diwydiant a grwpiau ymchwil yn y DU, Ewrop a’r byd. Ers RAE 2008 mae aelodau'r uned wedi cyhoeddi mwy nag 80 o bapurau cyfnodolion a 70 o bapurau cynhadledd, a dau lyfr.

Mae gan y tîm arbenigedd eang mewn theori rheoli a chymwysiadau diwydiannol. Yn wyneb cyfraniadau nodedig yr Athro Guoping Liu at ymchwil ym maes peirianneg, mae wedi’i enwi ymhlith Ymchwilwyr Uchel eu Parch gan Clarivate Analytics, sef rhestr o ysgolheigion mwyaf blaenllaw’r byd yn y gwyddorau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Arbenigedd o'r radd flaenaf

Dewiswyd yr Athro Liu yn Ymchwilydd Uchel ei Barch bum mlynedd yn olynol rhwng 2014 a 2018 oherwydd nifer y cyfeiriadau y mae ei waith wedi’u cael gan ei gyd-ymchwilwyr. Yn y bôn, mae ei gymheiriaid wedi nodi bod ei gyfraniadau ymhlith y mwyaf gwerthfawr ac arwyddocaol ym maes peirianneg.

I gydnabod ei lwyddiannau ymhellach, mae’r Athro Liu wedi’i restru yn The World’s Most Influential Scientific Minds: 2014. Gellir gweld yr adroddiad hwn yn ScienceWatch.com. Mae wedi canolbwyntio ei ymdrechion ar ymchwil uwch tuag at greu theori a thechnoleg newydd ar gyfer systemau rheoli ers blynyddoedd lawer.

Yn benodol, mae'r gwaith ar theori rheoli uwch a'i chymwysiadau diwydiannol yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol iawn.

Mae'r uned hon yn darparu sylfaen ardderchog ar gyfer datblygu strategaethau rheoli newydd ar gyfer systemau rheoli, yn enwedig systemau rheoli ar y Rhyngrwyd a thechnoleg rheoli celloedd tanwydd diwydiannol.

Mae ymchwilwyr yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phŵer (CAPSE), tŷ ymchwil, datblygu, profi ac ardystio annibynnol a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae gan CAPSE enw da am ymchwil blaengar a gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth o fewn y sectorau peirianneg systemau modurol a phŵer uwch.

Ymchwil

Ariennir prosiectau ymchwil yn bennaf gan EU-FP6, EU-RDF, EU-SF, EPSRC, HEFCW, DTI, TSB, ESRC, LlCC, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, y Gymdeithas Frenhinol, Ymddiriedolaeth Leverhulme a chwmnïau diwydiannol:

 • Systemau Rheoli Rhwydwaith
 • Cerbydau Celloedd Tanwydd Hydrogen
 • Datblygiad Batri Uwch
 • Cymwysiadau Rheoli Diwydiannol Uwch


Aelodau

 •  Dr Abdelhakim Boughriet
 •  Dr Zhiqiang Cao
 •  Dr Senchun Chai
 •  Dr Dongliang Chen
 •  Dr Heng Chen
 •  Dr N Chiras
 •  Dr C Evans
 •  Jason Gao
 •  Dr Dake Gu 
 •  Yr Athro Jianjun He
 •  Yr Athro Yong He
 •  Yr Athro Wenshan Hu
 •  Dr Lin Jiang 
 •  Yr Athro Yu Kang 
 •  Dr Qi Lei
 •  Dr Changjiang Li 
 •  Dr Peng Li 
 •  Dr Shuang Li 
 •  Dr Yang Li 
 •  Dr Yanjiang Li 
 •  Dr Jun Liang 
 •  Yr Athro Geng Liang
 •  Mr Yuxin Liang 
 •  Yr Athro Zize Liang
 •  Yr Athro Chaoying Liu 
 •  Dr Ruijuan Liu 
 •  Dr Xiaopeng Liu 
 •  Dr Hongqian Lu 
 •  Dr Khamish Malhotra 
 •  Dr Alessandro Miriani
 •  Dr Junxia Mu
 •  Dr Hua Ouyang
 •  Dr Zhonghua Pang
 •  Yr Athro Li Peng
 •  Yi Ping
 •  Dr Jun Qi
 •  Dr David Rees
 •  Dr M Solomou
 •  Dr Chunhua Song 
 •  Dr Hongbo Song 
 •  Xueling Song 
 •  Zheying Song 
 •  Peter Stevenson 
 •  Dr Nurul Adilla BM Subha
 •  Yr Athro Jian Sun 
 •  Yr Athro Ximing Sun
 •  Dr Chong Tan 
 •  Dr Carwyn J Webb 
 •  Dr Bo Wang
 •  Yr Athro Chunsheng Wang 
 •  Yr Athro Jian Wang 
 •  Jianguo Wang
 •  Dr Rui Wang
 •  Yr Athro Shuo Wang
 •  Yin Wang 
 • Dr Yunliang Wei 
 •  Yr Athro Yuanqing Xia
 •  Dr Rongni Yang 
 •  Ronggang Yuan 
 •  Dr Tianyong Zhang 
 •  Dr Xiaoguang Zhao
 •  Yr Athro Yunbo Zhao 
 •  Dr Weisong Zhong 
 •  Yr Athro Qingchang Zhong
Astudio gyda ni

Rydym yn croesawu ceisiadau'r DU a Rhyngwladol gan raddedigion sydd â chymwysterau addas sydd â diddordeb mewn ymuno â ni ar gyfer ymchwil ôl-raddedig.Cysylltwch â ni

Yr Athro Guoping Lui

Professor GuoPing Liu, Net Tech, Engineering Research