Engineering main image banner GettyImages-116779691.jpg

Ymchwil Peirianneg Fecanyddol


Mae'r tîm ymchwil Peirianneg Fecanyddol yn cymhwyso ac yn ymestyn canghennau o Beirianneg Fecanyddol sy'n ymwneud â phroblemau byd go iawn. Mae ein hymchwil yn edrych ar rai o'r materion mwyaf heriol heddiw megis dylunio systemau rheoli, deunyddiau awyrofod, ynni, thermodynamig a modelu trosglwyddo gwres. 

Nid yw'r cwmpas wedi'i gyfyngu i'r meysydd hyn a'r ffocws ymchwil newydd yw cryfhau'r maes hwn ac archwilio meysydd ymchwil newydd.  Rydym wedi sefydlu cysylltiadau cryf â sefydliadau ymchwil blaenllaw, prifysgolion amrywiol a chwmnïau mawr. Mae'r cyfleusterau ymchwil peirianneg fecanyddol yn cynnwys labordy materol, labordy rheoli ac offeryn a'r labordy thermodynamig sydd â thwnnel gwynt ac offer ynni.  

Enghreifftiau o ymchwil diweddar


 • Datblygu system fesur newydd i wneud y gorau o gynaliadwyedd
  Ymchwilio a dadansoddi polisi deunydd ailgylchu awyrennau i wella cynaliadwyedd
  Datblygu rheolaeth gadarn ar gyfer cymwysiadau peirianneg system
  Dulliau canfod methiannau cynnar ar gyfer deunyddiau cyfansawdd a ddefnyddir mewn cymwysiadau peirianneg system
 • Profion a dadansoddiad dinintol o effaith lleithder ar ymddygiad mecanyddol ffibr carbon a atgyfnerthwyd plastig (CFRP)
 • Dal a storio ynni ar gyfer defnydd domestig
 • Dylunio, gweithgynhyrchu a phrofi micropump di-falfDylunio a gweithredu system olrhain solar ar gyfer dal a storio ynni yn y ffordd orau bosibl ar gyfer defnydd domestig
 • Dadansoddiad diogelwch gweithredol a dyluniad rheolydd system dronau
  Modelu ac efelychu prosesau gwresogi


Astudio gyda ni

Rydym yn croesawu ceisiadau'r DU a Rhyngwladol gan raddedigion sydd â chymwysterau addas sydd â diddordeb mewn ymuno â ni ar gyfer ymchwil ôl-raddedig.